מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנות 8-9 00:21:40
(14 משתתפים)
00:21:40
(14 משתתפים)
בנים 8-9 00:20:05
(31 משתתפים)
00:20:05
(31 משתתפים)
בנות 10-11 00:26:49
(32 משתתפים)
00:26:49
(32 משתתפים)
בנים 10 00:27:43
(20 משתתפים)
00:27:43
(20 משתתפים)
בנות 12-13 00:35:58
(29 משתתפים)
00:35:58
(29 משתתפים)
בנים 12 00:38:30
(34 משתתפים)
00:38:30
(34 משתתפים)
בנים 13 00:36:11
(30 משתתפים)
00:36:11
(30 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:54:11
(12 משתתפים)
00:54:11
(12 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 00:50:56
(23 משתתפים)
00:50:56
(23 משתתפים)
בנים 11 00:24:12
(31 משתתפים)
00:24:12
(31 משתתפים)