מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מרתון 04:37:54
(188 משתתפים)
04:40:39
(166 משתתפים)
04:15:15
(22 משתתפים)
חצי מרתון 02:11:57
(186 משתתפים)
02:09:18
(149 משתתפים)
02:21:12
(37 משתתפים)
10 ק"מ 01:09:56
(279 משתתפים)
01:06:15
(190 משתתפים)
01:16:21
(89 משתתפים)
5 ק"מ 00:35:50
(349 משתתפים)
00:32:38
(218 משתתפים)
00:39:40
(131 משתתפים)