מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Men 05:13:16
(85 משתתפים)
05:13:16
(85 משתתפים)
Women 05:21:45
(13 משתתפים)
05:21:45
(13 משתתפים)
Mix 06:07:03
(21 משתתפים)
06:07:03
(21 משתתפים)
MASTERS 06:08:16
(98 משתתפים)
06:08:16
(98 משתתפים)
GRAND 06:23:24
(29 משתתפים)
06:23:24
(29 משתתפים)
בודדים 05:39:13
(5 משתתפים)
05:39:13
(5 משתתפים)