מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:57:57
(14 משתתפים)
00:56:45
(11 משתתפים)
01:00:28
(3 משתתפים)
5 ק"מ 00:27:39
(29 משתתפים)
00:27:30
(23 משתתפים)
00:30:37
(6 משתתפים)
2 ק"מ 00:13:50
(62 משתתפים)
00:12:41
(30 משתתפים)
00:14:09
(32 משתתפים)