מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:51:51
(32 משתתפים)
00:51:43
(29 משתתפים)
00:56:02
(3 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:52
(46 משתתפים)
00:29:25
(39 משתתפים)
00:30:36
(7 משתתפים)
2 ק"מ 00:12:18
(40 משתתפים)
00:11:29
(23 משתתפים)
00:13:50
(17 משתתפים)