מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 01:01:10
(1367 משתתפים)
00:59:18
(952 משתתפים)
01:06:42
(415 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:25
(857 משתתפים)
00:32:18
(399 משתתפים)
00:38:45
(458 משתתפים)