מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 01:01:10
(1366 משתתפים)
00:59:19
(951 משתתפים)
01:06:42
(415 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:26
(856 משתתפים)
00:32:21
(398 משתתפים)
00:38:45
(458 משתתפים)