מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 02:01:57
(255 משתתפים)
02:00:46
(207 משתתפים)
02:13:58
(48 משתתפים)
10 ק"מ 01:07:53
(508 משתתפים)
01:03:51
(292 משתתפים)
01:11:36
(216 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:51
(187 משתתפים)
00:33:37
(87 משתתפים)
00:38:42
(100 משתתפים)
10 ק"מ הליכה 01:52:39
(54 משתתפים)
01:52:33
(25 משתתפים)
02:01:43
(29 משתתפים)