מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:55:13
(502 משתתפים)
00:53:38
(378 משתתפים)
01:02:05
(124 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:48
(406 משתתפים)
00:28:23
(257 משתתפים)
00:34:27
(149 משתתפים)
3 ק"מ 00:20:01
(175 משתתפים)
00:18:10
(98 משתתפים)
00:22:44
(77 משתתפים)