מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מיני ספרינט בנים 00:45:53
(39 משתתפים)
00:45:53
(39 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:47:11
(17 משתתפים)
00:47:11
(17 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:11:33
(21 משתתפים)
01:11:33
(21 משתתפים)
ספרינט נוער בנות 01:28:25
(6 משתתפים)
01:28:25
(6 משתתפים)
ספרינט עד 44 01:32:11
(61 משתתפים)
01:30:10
(45 משתתפים)
01:35:30
(16 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:41:02
(75 משתתפים)
01:37:47
(56 משתתפים)
01:57:47
(19 משתתפים)
אולימפי 03:01:11
(105 משתתפים)
03:00:50
(96 משתתפים)
03:21:27
(9 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 02:41:47
(2 משתתפים)
02:19:43
(1 משתתפים)
03:03:51
(1 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:56:55
(5 משתתפים)
00:56:26
(4 משתתפים)
01:04:50
(1 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:46:58
(3 משתתפים)
01:46:58
(3 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:54:14
(6 משתתפים)
02:49:32
(5 משתתפים)
03:13:35
(1 משתתפים)
שלשות פאראולימפי 01:33:34
(1 משתתפים)
01:33:34
(1 משתתפים)