מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 8 ובנות 8-9 00:23:53
(42 משתתפים)
00:26:26
(12 משתתפים)
00:23:35
(30 משתתפים)
בנים 9 00:22:04
(51 משתתפים)
00:22:04
(51 משתתפים)
בנים 10 00:31:32
(38 משתתפים)
00:31:32
(38 משתתפים)
בנות 10 00:34:13
(27 משתתפים)
00:34:13
(27 משתתפים)
בנים 11 00:29:13
(64 משתתפים)
00:29:13
(64 משתתפים)
בנות 11 00:32:16
(38 משתתפים)
00:32:16
(38 משתתפים)
בנים 12 , מקצה I 00:40:56
(10 משתתפים)
00:40:56
(10 משתתפים)
בנים 12, מקצה II 00:39:01
(72 משתתפים)
00:39:01
(72 משתתפים)
בנים 13 00:35:38
(45 משתתפים)
00:35:38
(45 משתתפים)
בנות 12-13 00:39:30
(67 משתתפים)
00:50:13
(1 משתתפים)
00:39:04
(66 משתתפים)
שלשות 00:37:04
(22 משתתפים)
00:37:04
(22 משתתפים)
אקוותלון זוגות 01:42:27
(2 משתתפים)
01:42:27
(2 משתתפים)