מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:57:38
(401 משתתפים)
00:55:33
(304 משתתפים)
01:03:41
(97 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:55
(510 משתתפים)
00:29:51
(317 משתתפים)
00:34:45
(193 משתתפים)