מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מיני ספרינט בנים 00:46:54
(87 משתתפים)
00:46:54
(87 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:48:17
(34 משתתפים)
00:48:17
(34 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:14:11
(28 משתתפים)
01:14:11
(28 משתתפים)
ספרינט עד 39 ו 55+ 01:30:26
(113 משתתפים)
01:30:26
(113 משתתפים)
ספרינט 40-54 01:29:56
(153 משתתפים)
01:29:56
(153 משתתפים)
נשים ספרינט 01:39:56
(109 משתתפים)
01:39:56
(109 משתתפים)
אולימפי עד 39 ו 55+ 02:20:56
(186 משתתפים)
02:20:13
(162 משתתפים)
02:21:59
(24 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:17:25
(122 משתתפים)
02:15:19
(100 משתתפים)
02:29:51
(22 משתתפים)
אולימפי 45-54 02:23:14
(240 משתתפים)
02:20:52
(201 משתתפים)
02:39:50
(39 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 01:51:48
(4 משתתפים)
02:04:14
(1 משתתפים)
01:39:23
(3 משתתפים)
פאראטריאתלון אולימפי 03:03:44
(1 משתתפים)
03:03:44
(1 משתתפים)
שלשות פאראולימפי 02:49:21
(2 משתתפים)
02:49:21
(2 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:58:50
(11 משתתפים)
00:59:01
(8 משתתפים)
00:57:57
(3 משתתפים)
ילדים אקוותלון 8-9 00:11:52
(8 משתתפים)
00:11:45
(5 משתתפים)
00:13:38
(3 משתתפים)
ילדים אקוותלון 10-11 00:12:38
(45 משתתפים)
00:11:47
(25 משתתפים)
00:13:40
(20 משתתפים)
ילדים אקוותלון 12-13 00:14:41
(62 משתתפים)
00:14:21
(39 משתתפים)
00:14:45
(23 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:28:47
(6 משתתפים)
01:28:47
(6 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:15:40
(12 משתתפים)
02:18:01
(11 משתתפים)
02:03:09
(1 משתתפים)
עלית גברים 01:03:28
(23 משתתפים)
01:03:28
(23 משתתפים)
עלית נשים 01:08:10
(12 משתתפים)
01:08:10
(12 משתתפים)