מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
7.5 ק"מ 00:47:16
(708 משתתפים)
00:45:00
(461 משתתפים)
00:51:14
(247 משתתפים)
3 ק"מ 00:23:17
(950 משתתפים)
00:21:50
(538 משתתפים)
00:24:48
(412 משתתפים)