מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדות 00:22:00
(75 משתתפים)
00:22:00
(75 משתתפים)
שלשות ילדות 00:20:54
(7 משתתפים)
00:20:54
(7 משתתפים)
עממי 01:01:07
(89 משתתפים)
01:01:07
(89 משתתפים)
שלשות עממי 00:58:49
(24 משתתפים)
00:58:49
(24 משתתפים)
ספרינט עד 44 01:35:06
(131 משתתפים)
01:35:06
(131 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:39:09
(164 משתתפים)
01:39:09
(164 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:40:56
(22 משתתפים)
01:40:56
(22 משתתפים)
שלשות ספרינט פראטריאתלון 00:46:59
(1 משתתפים)
00:46:59
(1 משתתפים)
אולימפי 03:10:38
(64 משתתפים)
03:10:38
(64 משתתפים)
שלשות אולימפי 03:01:04
(16 משתתפים)
03:01:04
(16 משתתפים)
פראטריאתלון 02:09:16
(10 משתתפים)
02:09:16
(10 משתתפים)