מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 00:36:33
(285 משתתפים)
00:33:40
(199 משתתפים)
00:41:14
(86 משתתפים)