מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 10 ק"מ 00:56:45
(54 משתתפים)
00:56:31
(43 משתתפים)
00:58:10
(11 משתתפים)
ריצה 5 ק"מ 00:29:02
(50 משתתפים)
00:25:56
(33 משתתפים)
00:32:27
(17 משתתפים)
ריצה 2.5 ק"מ 00:15:15
(43 משתתפים)
00:14:05
(30 משתתפים)
00:18:19
(13 משתתפים)
ריצה 1.5 ק"מ 00:09:34
(64 משתתפים)
00:08:48
(38 משתתפים)
00:11:03
(26 משתתפים)
הליכה 2.5 ק"מ 00:41:08
(8 משתתפים)
00:48:11
(3 משתתפים)
00:41:08
(5 משתתפים)