מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
32 ק"מ 03:12:13
(36 משתתפים)
03:09:54
(29 משתתפים)
03:34:05
(7 משתתפים)
24 ק"מ 02:23:17
(68 משתתפים)
02:20:38
(48 משתתפים)
02:35:46
(20 משתתפים)
16 ק"מ 01:33:52
(111 משתתפים)
01:33:39
(85 משתתפים)
01:34:26
(26 משתתפים)
8 ק"מ 00:47:01
(122 משתתפים)
00:45:59
(84 משתתפים)
00:52:15
(38 משתתפים)