מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:19
(122 משתתפים)
00:53:16
(86 משתתפים)
01:04:04
(36 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:13
(204 משתתפים)
00:28:12
(120 משתתפים)
00:36:19
(84 משתתפים)
2 ק"מ 00:13:21
(98 משתתפים)
00:13:18
(51 משתתפים)
00:13:34
(47 משתתפים)