מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ספרינט עד 44 01:33:19
(57 משתתפים)
01:30:23
(38 משתתפים)
01:40:35
(19 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:43:35
(91 משתתפים)
01:40:13
(63 משתתפים)
01:50:43
(28 משתתפים)
אולימפי עד 39, 55+ 02:34:29
(72 משתתפים)
02:31:17
(51 משתתפים)
02:40:25
(21 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:29:12
(46 משתתפים)
02:23:19
(37 משתתפים)
02:51:46
(9 משתתפים)
אולימפי 45-49 02:32:01
(50 משתתפים)
02:29:00
(43 משתתפים)
03:01:01
(7 משתתפים)
אולימפי 50-54 02:37:29
(27 משתתפים)
02:35:52
(22 משתתפים)
02:46:16
(5 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 בנים 00:52:13
(49 משתתפים)
00:52:13
(49 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:14:26
(35 משתתפים)
01:14:26
(35 משתתפים)
קדטים 16-17 בנים 01:30:02
(8 משתתפים)
01:30:02
(8 משתתפים)
אורבן ספרינט 01:13:26
(14 משתתפים)
01:13:26
(10 משתתפים)
01:15:45
(4 משתתפים)
פארטריאתלון 02:07:04
(4 משתתפים)
02:07:04
(2 משתתפים)
02:21:38
(2 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:56:34
(3 משתתפים)
02:47:03
(2 משתתפים)
03:09:09
(1 משתתפים)
אקוותלון 8-9 00:14:48
(2 משתתפים)
00:14:48
(2 משתתפים)
אקוותלון 10-11 00:09:56
(6 משתתפים)
00:09:36
(5 משתתפים)
00:11:02
(1 משתתפים)
אקוותלון 12-13 00:09:56
(8 משתתפים)
00:09:48
(5 משתתפים)
00:10:03
(3 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 בנות 00:54:28
(25 משתתפים)
00:54:28
(25 משתתפים)
ספרינט נוער בנות 01:19:26
(11 משתתפים)
01:19:26
(11 משתתפים)
קדטים 16-17 בנות 00:58:14
(2 משתתפים)
00:58:14
(2 משתתפים)