מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ גברים 00:26:16
(34 משתתפים)
00:26:16
(34 משתתפים)
5 ק"מ נשים 00:34:49
(12 משתתפים)
00:34:49
(12 משתתפים)
2 ק"מ גברים 00:10:02
(27 משתתפים)
00:10:02
(27 משתתפים)
2 ק"מ נשים 00:10:42
(15 משתתפים)
00:10:42
(15 משתתפים)