מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:56:56
(202 משתתפים)
01:55:19
(174 משתתפים)
02:08:23
(28 משתתפים)
15 ק"מ 01:30:31
(434 משתתפים)
01:27:43
(316 משתתפים)
01:37:27
(118 משתתפים)
10 ק"מ 01:05:40
(561 משתתפים)
01:02:57
(378 משתתפים)
01:12:35
(183 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:51
(421 משתתפים)
00:33:12
(221 משתתפים)
00:39:47
(200 משתתפים)