מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
3 ק"מ טיפוס ועוד 20 קומות, עלית 00:31:44
(52 משתתפים)
00:31:02
(35 משתתפים)
00:34:40
(17 משתתפים)
3 ק"מ טיפוס 00:31:11
(271 משתתפים)
00:29:04
(185 משתתפים)
00:36:55
(86 משתתפים)