מרוץ ערב לזכר לוחם הימ"מ פסקל יום טוב אברהמי


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
4 ק"מ 00:26:39
(106 משתתפים)
00:24:33
(59 משתתפים)
00:29:28
(47 משתתפים)
2 ק"מ 00:15:27
(71 משתתפים)
00:14:14
(41 משתתפים)
00:16:55
(30 משתתפים)
8 ק"מ גברים 00:46:45
(245 משתתפים)
00:46:45
(245 משתתפים)
8 ק"מ נשים 00:56:14
(54 משתתפים)
00:56:14
(54 משתתפים)
2 ק"מ מיוחד זיכרון מנחם וילדים מלווים 00:15:53
(43 משתתפים)
00:14:48
(20 משתתפים)
00:16:43
(23 משתתפים)