מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Cycling 130 km 05:44:56
(488 משתתפים)
05:41:31
(441 משתתפים)
06:19:04
(47 משתתפים)
Cycling 70km 03:38:51
(303 משתתפים)
03:37:43
(253 משתתפים)
03:45:10
(50 משתתפים)
pairs 130Km up to 90 04:38:39
(8 משתתפים)
06:21:56
(4 משתתפים)
04:16:09
(4 משתתפים)
pairs 130K above 90 05:56:06
(17 משתתפים)
05:46:08
(12 משתתפים)
05:56:06
(5 משתתפים)
pairs 70Km up to 90 04:01:54
(6 משתתפים)
04:01:54
(3 משתתפים)
04:01:55
(3 משתתפים)
pairs 70K above 90 03:40:54
(9 משתתפים)
04:18:21
(5 משתתפים)
03:38:23
(4 משתתפים)