מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד גיל 9 00:09:37
(42 משתתפים)
00:09:35
(30 משתתפים)
00:10:01
(12 משתתפים)
בנים 10 00:16:13
(21 משתתפים)
00:16:13
(21 משתתפים)
בנות 10-11 00:18:42
(36 משתתפים)
00:18:42
(36 משתתפים)
בנים 12 00:20:40
(43 משתתפים)
00:20:40
(43 משתתפים)
בנות 12-13 00:20:21
(48 משתתפים)
00:20:21
(48 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 14-15 00:23:59
(57 משתתפים)
00:23:59
(57 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 14-15 00:25:02
(38 משתתפים)
00:25:02
(38 משתתפים)
נוער 16-19 00:27:37
(28 משתתפים)
00:27:37
(28 משתתפים)
נערות 16-19 00:30:19
(12 משתתפים)
00:30:19
(12 משתתפים)
בוגרים 00:40:15
(30 משתתפים)
00:40:10
(21 משתתפים)
00:40:46
(9 משתתפים)
עלית 00:29:08
(5 משתתפים)
00:27:20
(2 משתתפים)
00:29:13
(3 משתתפים)
בנים 13 00:18:40
(42 משתתפים)
00:18:40
(42 משתתפים)
בנים 11 00:16:59
(40 משתתפים)
00:16:59
(40 משתתפים)