מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:50:04
(84 משתתפים)
00:48:48
(55 משתתפים)
00:56:51
(29 משתתפים)
5 ק"מ ריצה 00:27:51
(100 משתתפים)
00:26:35
(71 משתתפים)
00:30:37
(29 משתתפים)
5 ק"מ הליכה 00:45:00
(36 משתתפים)
00:51:05
(14 משתתפים)
00:42:27
(22 משתתפים)
2 ק"מ 00:14:23
(328 משתתפים)
00:13:48
(172 משתתפים)
00:15:29
(156 משתתפים)