מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
נשים 12 ק"מ 01:16:11
(1459 משתתפים)
01:16:11
(1459 משתתפים)
נשים 8 ק"מ 00:56:34
(2074 משתתפים)
00:56:34
(2074 משתתפים)
נשים 4 ק"מ 00:30:12
(1936 משתתפים)
00:30:12
(1936 משתתפים)