מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Marathon 04:29:35
(1260 משתתפים)
04:25:19
(1040 משתתפים)
04:44:02
(220 משתתפים)
Half Marathon 02:07:14
(4211 משתתפים)
02:02:48
(3113 משתתפים)
02:20:34
(1098 משתתפים)
10 KM 01:09:25
(8123 משתתפים)
01:03:46
(4607 משתתפים)
01:16:52
(3516 משתתפים)
5 KM 00:38:44
(5279 משתתפים)
00:35:46
(2554 משתתפים)
00:40:57
(2725 משתתפים)