מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בוגרים ארוך, 10,200מ 00:39:43
(74 משתתפים)
00:39:07
(66 משתתפים)
00:44:39
(8 משתתפים)
נוער עד 19 7,700מ 00:28:47
(23 משתתפים)
00:28:47
(23 משתתפים)
נערות 19 6,400מ 00:28:10
(13 משתתפים)
00:28:10
(13 משתתפים)
קדטים 17 3,950מ 00:15:35
(79 משתתפים)
00:15:35
(79 משתתפים)
קדטיות 17 2,700מ 00:13:36
(53 משתתפים)
00:13:36
(53 משתתפים)
ילדות 14-15 2,000מ 00:11:42
(153 משתתפים)
00:11:42
(153 משתתפים)
ילדים 14-15 2,700מ 00:11:33
(155 משתתפים)
00:11:33
(155 משתתפים)
ילדות 12-13, 1150 מטר 00:05:51
(156 משתתפים)
00:05:51
(156 משתתפים)
ילדים 12-13, 2000 מטר 00:10:45
(206 משתתפים)
00:10:45
(206 משתתפים)
ילדות עד 11, 1150 מטר 00:06:02
(83 משתתפים)
00:06:02
(83 משתתפים)
ילדים עד 11, 1150 מטר 00:05:21
(87 משתתפים)
00:05:21
(87 משתתפים)