מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:57
(152 משתתפים)
00:52:07
(102 משתתפים)
01:01:12
(50 משתתפים)
5 ק"מ 00:24:32
(172 משתתפים)
00:23:17
(113 משתתפים)
00:31:21
(59 משתתפים)
2 ק"מ בנים 00:09:52
(87 משתתפים)
00:09:52
(87 משתתפים)
2 ק"מ בנות 00:12:37
(138 משתתפים)
00:12:37
(138 משתתפים)