מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:53:40
(76 משתתפים)
00:52:39
(52 משתתפים)
00:56:41
(24 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:39
(56 משתתפים)
00:25:21
(34 משתתפים)
00:33:48
(22 משתתפים)
2 ק"מ 00:10:31
(183 משתתפים)
00:09:54
(77 משתתפים)
00:10:42
(106 משתתפים)
3 ק"מ 00:14:45
(83 משתתפים)
00:14:38
(72 משתתפים)
00:15:49
(11 משתתפים)