מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:20:57
(960 משתתפים)
01:18:02
(750 משתתפים)
01:30:29
(210 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:25
(503 משתתפים)
00:28:09
(291 משתתפים)
00:33:16
(212 משתתפים)