מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:46:31
(27 משתתפים)
01:45:54
(22 משתתפים)
02:19:35
(5 משתתפים)
10 ק"מ ריצה 00:55:32
(99 משתתפים)
00:53:55
(74 משתתפים)
01:07:26
(25 משתתפים)
5 ק"מ ריצה 00:32:09
(156 משתתפים)
00:29:38
(100 משתתפים)
00:36:31
(56 משתתפים)
2.3 ק"מ ריצה 00:52:57
(9 משתתפים)
00:52:35
(5 משתתפים)
00:56:11
(4 משתתפים)
25 ק"מ רכיבה 01:04:57
(32 משתתפים)
01:03:39
(28 משתתפים)
01:18:40
(4 משתתפים)
10 ק"מ רכיבה 00:26:51
(2 משתתפים)
00:26:51
(2 משתתפים)