מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:56:02
(353 משתתפים)
00:54:21
(264 משתתפים)
00:59:41
(89 משתתפים)
5 ק"מ 00:32:59
(389 משתתפים)
00:30:42
(233 משתתפים)
00:34:29
(156 משתתפים)
2 ק"מ 00:14:26
(284 משתתפים)
00:13:34
(152 משתתפים)
00:15:27
(132 משתתפים)
אפרוחים 300 מטר -01:12:36
(2 משתתפים)
-01:12:36
(2 משתתפים)