מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
משולב 10+10 01:02:51
(33 משתתפים)
00:59:29
(26 משתתפים)
01:11:07
(7 משתתפים)
50 ק"מ 05:03:31
(13 משתתפים)
05:01:27
(10 משתתפים)
05:03:31
(3 משתתפים)
30 ק"מ 17:16:13
(1 משתתפים)
17:16:13
(1 משתתפים)
10 ק"מ לזכר אבנר ערב 01:04:39
(25 משתתפים)
01:00:23
(15 משתתפים)
01:08:19
(10 משתתפים)
10 ק"מ בוקר 13:00:56
(3 משתתפים)
13:00:56
(3 משתתפים)