מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מסלול 63 ק"מ 04:04:21
(195 משתתפים)
04:04:21
(186 משתתפים)
04:11:18
(9 משתתפים)