מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:57:11
(119 משתתפים)
00:55:32
(89 משתתפים)
01:01:29
(30 משתתפים)
4 ק"מ 00:25:12
(278 משתתפים)
00:23:46
(186 משתתפים)
00:28:05
(92 משתתפים)
1.4 ק"מ ילדים 00:10:03
(10 משתתפים)
00:09:21
(6 משתתפים)
00:16:41
(4 משתתפים)