מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:50:53
(22 משתתפים)
00:50:51
(17 משתתפים)
00:50:56
(5 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:23
(31 משתתפים)
00:30:34
(22 משתתפים)
00:34:34
(9 משתתפים)
1500 מטר 00:08:43
(64 משתתפים)
00:08:34
(32 משתתפים)
00:08:54
(32 משתתפים)