מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:51:54
(248 משתתפים)
01:48:56
(189 משתתפים)
01:59:44
(59 משתתפים)
10 ק"מ 00:54:33
(356 משתתפים)
00:50:42
(254 משתתפים)
01:01:15
(102 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:27
(147 משתתפים)
00:27:32
(93 משתתפים)
00:34:36
(54 משתתפים)
2 ק"מ ילדים 00:12:04
(242 משתתפים)
00:11:18
(146 משתתפים)
00:12:56
(96 משתתפים)