מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
יחידים 02:47:55
(15 משתתפים)
02:35:54
(11 משתתפים)
03:23:23
(4 משתתפים)
זוגות מלא 02:41:25
(4 משתתפים)
02:41:25
(4 משתתפים)
שלשות שליחים 02:30:57
(1 משתתפים)
02:30:57
(1 משתתפים)
10 ק"מ 01:09:16
(59 משתתפים)
01:06:13
(40 משתתפים)
01:22:44
(19 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:50
(102 משתתפים)
00:31:47
(64 משתתפים)
00:42:22
(38 משתתפים)
2.5 ק"מ 00:28:59
(11 משתתפים)
00:29:02
(5 משתתפים)
00:24:52
(6 משתתפים)
24 ק"מ 03:04:57
(98 משתתפים)
03:00:45
(68 משתתפים)
03:22:34
(30 משתתפים)