מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
יחידים 05:14:10
(16 משתתפים)
05:10:07
(12 משתתפים)
06:00:33
(4 משתתפים)
זוגות מלא 04:52:14
(4 משתתפים)
04:52:14
(4 משתתפים)
שלשות שליחים 04:07:52
(1 משתתפים)
04:07:52
(1 משתתפים)
42 ק"מ 04:48:06
(7 משתתפים)
04:52:01
(6 משתתפים)
04:48:06
(1 משתתפים)