מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
יחידים 03:55:43
(17 משתתפים)
03:55:43
(12 משתתפים)
04:46:56
(5 משתתפים)
זוגות מלא 03:32:10
(4 משתתפים)
03:32:10
(4 משתתפים)
שלשות שליחים 03:18:05
(1 משתתפים)
03:18:05
(1 משתתפים)