מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי ק. גיל 18-39 02:55:07
(110 משתתפים)
02:51:42
(86 משתתפים)
03:14:40
(24 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 40-44 02:58:36
(105 משתתפים)
02:55:59
(81 משתתפים)
03:11:16
(24 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 45-49 03:02:55
(119 משתתפים)
03:00:23
(97 משתתפים)
03:30:12
(22 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 50+ 03:13:02
(113 משתתפים)
03:12:51
(95 משתתפים)
03:14:40
(18 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:59:00
(19 משתתפים)
02:54:53
(15 משתתפים)
03:27:35
(4 משתתפים)
נוער בנים 01:06:02
(60 משתתפים)
01:06:02
(60 משתתפים)
נוער בנות 01:14:08
(26 משתתפים)
01:14:08
(26 משתתפים)
ספרינט ק. גיל 20-49 01:28:54
(100 משתתפים)
01:28:54
(100 משתתפים)
ספרינט ק.גיל 50+ 01:39:15
(65 משתתפים)
01:39:15
(65 משתתפים)
ספרינט ק. גיל נשים 01:39:51
(111 משתתפים)
01:39:51
(111 משתתפים)
פאראטריטתלון ספרינט 01:44:56
(1 משתתפים)
01:44:56
(1 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:37:39
(8 משתתפים)
01:34:15
(5 משתתפים)
01:41:03
(3 משתתפים)
מיני ספרינט נערים 00:45:00
(99 משתתפים)
00:45:00
(99 משתתפים)
מיני ספרינט נערות 00:48:41
(41 משתתפים)
00:48:41
(41 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:59:07
(17 משתתפים)
00:55:43
(12 משתתפים)
01:07:43
(5 משתתפים)
בנים 10 00:30:07
(55 משתתפים)
00:30:07
(55 משתתפים)
בנות 10-11 00:31:43
(62 משתתפים)
00:31:43
(62 משתתפים)
בנים 11 00:29:12
(69 משתתפים)
00:29:12
(69 משתתפים)
בנים 12 00:33:10
(53 משתתפים)
00:33:10
(53 משתתפים)
בנות 12-13 00:34:39
(72 משתתפים)
00:34:39
(72 משתתפים)
בנים 13 00:31:28
(77 משתתפים)
00:31:28
(77 משתתפים)
בנים 8-9 00:22:46
(57 משתתפים)
00:22:46
(57 משתתפים)
בנות 9-8 00:26:31
(27 משתתפים)
00:26:31
(27 משתתפים)