מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:58:31
(2495 משתתפים)
01:54:55
(1929 משתתפים)
02:09:11
(566 משתתפים)
6 ק"מ 00:40:21
(219 משתתפים)
00:35:27
(94 משתתפים)
00:42:08
(125 משתתפים)
אופני יד 1/2 מרתון 01:16:22
(46 משתתפים)
01:16:32
(40 משתתפים)
01:15:08
(6 משתתפים)
שליחים 01:43:45
(11 משתתפים)
01:43:45
(11 משתתפים)