מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:56:51
(91 משתתפים)
00:54:46
(70 משתתפים)
01:06:12
(21 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:45
(72 משתתפים)
00:26:29
(35 משתתפים)
00:34:24
(37 משתתפים)
3 ק"מ 00:18:15
(130 משתתפים)
00:16:48
(67 משתתפים)
00:20:40
(63 משתתפים)