מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מסטרס גברים 6000 01:50:16
(5 משתתפים)
01:50:16
(5 משתתפים)
מסטרס גברים 3000 01:00:31
(25 משתתפים)
01:00:31
(25 משתתפים)
מסטרס גברים 1500 00:23:26
(18 משתתפים)
00:23:26
(18 משתתפים)
מסטרס נשים 3000 00:58:57
(19 משתתפים)
00:52:11
(10 משתתפים)
01:07:49
(9 משתתפים)
מסטרס נשים 1500 00:24:37
(12 משתתפים)
00:24:37
(12 משתתפים)
בוגרים\נוער 18\17\16 6000 01:25:48
(22 משתתפים)
01:25:48
(22 משתתפים)
נוער – 14\15 6000 01:28:34
(21 משתתפים)
01:28:34
(21 משתתפים)
בוגרות\נערות כל הגילאים 6000 01:29:27
(12 משתתפים)
01:29:27
(12 משתתפים)
בוגרים\נוער – 18\17\16 3000 00:48:36
(8 משתתפים)
00:48:36
(8 משתתפים)
נוער –15\14\13 3000 00:46:24
(55 משתתפים)
00:46:24
(55 משתתפים)
בוגרות\נערות – 15\16\17\18 3000 00:44:26
(5 משתתפים)
00:44:26
(5 משתתפים)
נערות – 13\14 3000 00:50:08
(24 משתתפים)
00:50:08
(24 משתתפים)
ילדים – 12 3000 00:48:50
(15 משתתפים)
00:48:50
(15 משתתפים)
ילדות – 12 3000 00:52:28
(11 משתתפים)
00:52:28
(11 משתתפים)
ילדים – 11\10 3000 00:58:56
(17 משתתפים)
00:58:56
(17 משתתפים)
ילדות – 11\10 3000 00:54:35
(11 משתתפים)
00:54:35
(11 משתתפים)
בוגרים\נוער 18\17 1500 00:18:13
(6 משתתפים)
00:18:13
(6 משתתפים)
נוער – 16\15\14\13 1500 00:19:04
(16 משתתפים)
00:19:04
(16 משתתפים)
בוגרות\נערות-18\17\16 1500 00:20:20
(12 משתתפים)
00:20:20
(12 משתתפים)
נערות-15\14\13 1500 00:19:00
(15 משתתפים)
00:19:00
(15 משתתפים)
ילדים – 12 1500 00:21:20
(14 משתתפים)
00:21:20
(14 משתתפים)
ילדות – 12 1500 00:20:53
(12 משתתפים)
00:20:53
(12 משתתפים)
ילדים – 11 1500 00:22:20
(12 משתתפים)
00:22:20
(12 משתתפים)
ילדות – 11 1500 00:23:11
(13 משתתפים)
00:23:11
(13 משתתפים)
ילדים – 10 1500 00:24:56
(16 משתתפים)
00:24:56
(16 משתתפים)
ילדות – 10 1500 00:22:42
(9 משתתפים)
00:22:42
(9 משתתפים)
ילדים – 9 1500 00:24:29
(5 משתתפים)
00:24:29
(5 משתתפים)