מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:54:15
(593 משתתפים)
01:51:58
(493 משתתפים)
02:01:35
(100 משתתפים)
10 ק"מ 00:58:05
(995 משתתפים)
00:55:40
(716 משתתפים)
01:05:09
(279 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:33
(699 משתתפים)
00:28:48
(421 משתתפים)
00:34:48
(278 משתתפים)