מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 01:04:18
(17650 משתתפים)
01:00:49
(11214 משתתפים)
01:09:46
(6436 משתתפים)