מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
רכיבה 20 ק"מ דרג א 01:10:22
(44 משתתפים)
01:10:20
(43 משתתפים)
01:10:25
(1 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג ב 01:21:08
(80 משתתפים)
01:21:05
(75 משתתפים)
01:40:22
(5 משתתפים)