מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי עד 39 ו 55+ 02:45:29
(65 משתתפים)
02:45:12
(55 משתתפים)
02:52:17
(10 משתתפים)
ספרינט עד 39 ו 55+ 01:36:13
(93 משתתפים)
01:35:59
(69 משתתפים)
01:37:14
(24 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:49:42
(87 משתתפים)
00:49:30
(68 משתתפים)
00:52:54
(19 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:13:19
(41 משתתפים)
01:13:19
(41 משתתפים)
ספריט נוער בנות 01:19:37
(19 משתתפים)
01:19:37
(19 משתתפים)
אולימפי 40-54 02:51:26
(94 משתתפים)
02:51:26
(88 משתתפים)
02:52:59
(6 משתתפים)
ספרינט 40-54 01:38:03
(109 משתתפים)
01:37:59
(83 משתתפים)
01:40:22
(26 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:48:31
(12 משתתפים)
00:42:29
(7 משתתפים)
00:51:30
(5 משתתפים)